ТҰРАҚТЫ ДАМУ

«West Dala» ЖШС өз қызметін компанияның экономикалық, әлеуметтік және экологиялық кешенді дамуында барлық қызығушылық танытқан тараптардың қажеттілігін қанағаттандыруды болжайтын жалпы қабылданған тұрақты даму принциптеріне сәйкес жүзеге асырады.    

Тұрақты даму саласында біздер мынадай принциптерді мақсат тұтамыз:

  • сапа үшін жауапкершілік, сенмділік және қауіпсіздік;
  • бизнесті жүргізу кезінде тұрғындар мен серіктестердің қажеттілігін ескеру  
  • экологиялық қауіпсіз және ресурстарды үнемдеуші технологияларды қолдану;
  • қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға берілгендік.