ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ

Компания қалдықтардың әт түріне арналған кешенді басқаруды қолданады:

Құрамында сынабы бар қалдықтар:

 • пайдаланылған нұршамдарды жинау және кәдеге жарату;
 • пайдаланылған сынапты термометрлерді, градусниктерді және т.б. кәдеге жарату;
 • құрамында сынабы бар қалдықтарды тасымалдау үшін арнайы көліктерді ұсыну;
 • пайдаланылған сынапты шамдарды сақтау және тасымалдау үшін арнайы ыдыстарды дайындау және ұсыну.

Медициналық қалдықтар:

 • медициналық қалдықтар мен уларды жинау және кәдеге жарату;
 • медициналық қалдықтарды сақтау және тасымалдау үшін арнайы ыдыстарды ұсыну;
 • медициналық қалдықтар мен уларды тасымалдау үшін арнайы көліктерді ұсыну.

Құрамында мұнайы бар қалдықтар:

 • құрамында мұнайы бар қалдықтарды жинау және кәдеге жарату; майланған топырақты, қатты және сұйық мұнай шламын кәдеге жарату;
 • құрамында мұнайы бар сарқынды суларды өндірістік және майлы суларды кәдеге жарату;
 • мамандаған арнайы техникаларды (самосвалдар, вакуумдық машиналар, мұнай тасығыштар, бункер тасығыштар) ұсыну.

Пайдаланылған майлар:

 • пайдаланылған майларды жинау және кәдеге жарату;
 • пайдаланылған майларды, пайдаланылған майлау материалдары мен майланған қалдықтарды кәдеге жарату;
 • мамандаған арнайы техникаларды (вакуумдық машиналар, мұнай тасығыштар) ұсыну.

Химиялық қалдықтар:

 • химиялық қалдықтарды жинау және кәдеге жарату;
 • химиялық қалдықтарды, прекурсорларды, химиялық зертханалардың сұйық және қатты қалдықтарын кәдеге жарату.

Бұрғылау қалдықтары:

 • бұрғылау қалдықтарын, оның ішінде бұрғылау ерітінділерін, бұрғылау сарқынды суларын және т.б. жинау және кәдеге жарату;
 • мамандаған арнайы техникаларды (самосвалдар, вакуумдық машиналар, мұнай тасығыштар, бункер тасығыштар, гидроманипуляторлар, ұзын өлшемді көлік) ұсыну.

Қатты-тұрмыстық және құрылыс қалдықтары:

 • қатты-тұрмыстық және құрылыс қалдықтарын жинау және кәдеге жарату;
 • мамандаған арнайы техникаларды ұсыну.

Сұйық тұрмыстық және өндірістік қалдықтар:

 • сұйық тұрмыстық және өндірістік қалдықтарды, оның ішінде өндірістік сарқынды суларды және жер асты суларын жинау және кәдеге жарату;
 • мамандаған арнайы техникаларды (самосвалдар, вакуумдық машиналар, мұнай тасығыштар) ұсыну.

Мұрағат құжаттары:

 • мұрағаттық құжаттарды тасып шығару және кәдеге жарату;
 • мамандаған арнайы техникаларды ұсыну.