Қалдықтарды орналастырудың карталары

Карталар қалдықтарды бөлектеп орналастыруға арналған:

  • №1 карта ҚТҚ орналастыруға арналған.
  • №2 карта құрылыс қалдықтары үшін арналған (жабық).
  • №3 карта қауіпті қалдықтарды орналастыру үшін арналған. Орналастырылатын қауіпті қалдықтардың негізгі көлемі – инсинерациядан кейінгі күл (термикалық зиянсыздандыру), демеркуризация процесінен кейінгі әйнек сынықтары, иммобилизацияланған пайдаланылған батарейкалар және т.б.
  • №4 карта құрылыс және қатты-тұрмыстық қалдықтарды орналастыруға арналған.
  • №5 карта биоремедиацияға арналған.
  • №6 карта лай тұнбаларына арналған.

Компания 2014 жылы жалпы ауданы жылына 250 000 м3 құрайтын, 2 карталы тазартылған сарқынды суларды буландыру алаңдарының құрылысы мен пайдалану жобасын әзірледі. Құрылыс жұмыстарының мерзімі осы жобаға нақты сұранысқа байланысты болады.

Құрылыс жұмыстарының мерзімі осы жобаға нақты сұраныстың болуына байланысты болады.